Z našeho koncertu

RADOST SLYŠET

“Naším zpěvem chceme přinést do Tvého srdce díl radosti. To naše pro zpěv žije. Kéž se obě srdce spojí a vytvoří jeden celek a je vzorem pro symbol jednoty, lásky a míru!” Sbormistr Petr Novák

Přihláška do sboru

Přihláška do sboru

Přihlašuji tímto svou dceru/syna do Českolipského dětského sboru.


  •  zákonného zástupce.
  • Kontakty na rodiče (zákonné zástupce)

    Matka

  • Otec


  • V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů souhlasím s pořizováním fotografií, audio a videozáznamů, týkajících se dítěte, pro účely dokumentace akcí Českolipského dětského sboru a propagace sboru a s jejich případným zveřejněním na webových stránkách sboru.  •  dne 21.6.2021[34]

Aktuality

Koncerty

Momentálně nejsou naplánovány žádné koncerty.