Z našeho koncertu

RADOST SLYŠET

“Naším zpěvem chceme přinést do Tvého srdce díl radosti. To naše pro zpěv žije. Kéž se obě srdce spojí a vytvoří jeden celek a je vzorem pro symbol jednoty, lásky a míru!” Sbormistr Petr Novák

Historie Českolipského dětského sboru

Českolipský dětský sbor zahájil svou činnost 1. ledna 1994. Od tohoto roku začal pravidelně koncertovat u nás, i v zahraničí.

Českolipský dětský sbor od té doby postupně navštívil již většinu evropských zemí a dále Litvu, Jihoafrickou republiku několikrát také USA kde uváděl skladby zejména duchovního a národního zaměření, spirituály, melodie z muzikálů i známe melodie slavných autorů. Za každý kalendářní rok sbor pravidelně uskutečňuje přes 50 vystoupení a prezentuje se na mnoha soutěžích, koná zahraniční turné a pravidelná soustředění. V České Lípě se sbor podílí také na organizování hudebních festivalů, zejména klasického repertoáru, nahrál 6 CD “Tichá noc”, “Potěšení”, “…burem zpjívat”, “ V dobrým sme se sešli”, “Tóny ročních dob” a “Hraj muziko, hraj!”. Není také zanedbatelná spolupráce se Severočeskou filharmonií Teplice, kdy toto dětské těleso uvádí i symfonická díla.

Přes 200 zpívajících dětí

V současné době ve sboru zpívá přes 220 dětí ve 3 odděleních a pracuje s dětmi již od 3 let věku. Zejména akcent na předškolní děti je velkou dominantou Českolipského dětského sboru, často oceňována nejen na festivalech, ale také u rodičů a pedagogů.

Sbormistr Petr Novák

Od založení tohoto tělesa stojí v jeho čele sbormistr Petr Novák, který od roku 1993 vyučoval hudbu na ZŠ v České Lípě, působil jako sbormistr Pěveckého sboru Severočeských učitelů, hudebně-pěveckého souboru Reneta v Liberci a v Českolipském Evergreenu. V současné době pracuje jako ředitel Kultury v České Lípě.

Poslání Českolipského dětského sboru

“Naším zpěvem chceme přinést do Tvého srdce díl štěstí. Naše srdce pro zpěv žije. Kéž obě srdce vytvoří jeden celek a je vzorem pro symbol jednoty, lásky a míru!”, sbormistr.[13]

Aktuality

Koncerty

Momentálně nejsou naplánovány žádné koncerty.