Z našeho koncertu

RADOST SLYŠET

“Naším zpěvem chceme přinést do Tvého srdce díl radosti. To naše pro zpěv žije. Kéž se obě srdce spojí a vytvoří jeden celek a je vzorem pro symbol jednoty, lásky a míru!” Sbormistr Petr Novák

Zápis dětí do sboru již od věku 3 let

Vážení rodiče,
dovolujeme si Vám touto cestou nabídnout možnost zařazení do některého z osmi oddělení ČESKOLIPSKÉHO DĚTSKÉHO SBORU.

Představení činnosti

Jde o činnost, který má za cíl naučit děti vnímat hudbu a zpěv, vést a rozvíjet jejich vlohy, vypěstovat zájem o hudbu a připravovat pro děti další nejen hudební činnost, která eliminuje negativní společenské jevy.

Vytváříme pravidelnou hudební aktivity zejména pro vypěstování návyku pro pravidelnou mimoškolní činnost, která bude eliminovat negativní vlivy u dětí a mládeže.

Co a jak se děti budou učit?

Jaká budoucnost se nabízí?

Děti Českolipského dětského sboru:

Dále nabízíme

Výuku zpěvu tvořivou herní činností, přípravu pro další hudební vzdělání, možnost výuky na hudební nástroje, rozvoj osobnosti společenského charakteru.

Zkušebna sboru

Zkušebna sboru je ve 3. pavilonu ZŠ 28. ŘÍJNA v České Lípě. Pravidelné zkoušky u mladších dětí jsou 1x za týden.

Termín zápisu

Zápis dětí proběhne v datech 7., 9., 14. a 16. října 2013 od 18,00 hodin v baletním sále KD Crystal, Česká Lípa.[7]

Aktuality

Koncerty

Momentálně nejsou naplánovány žádné koncerty.