Z našeho koncertu

RADOST SLYŠET

“Naším zpěvem chceme přinést do Tvého srdce díl radosti. To naše pro zpěv žije. Kéž se obě srdce spojí a vytvoří jeden celek a je vzorem pro symbol jednoty, lásky a míru!” Sbormistr Petr Novák

Poděkování starostky města Česká Lípa

Ve čtvrtek 30.11. byl Českolipský dětský sbor pozván, aby se zúčastnil ocenění “Poděkování starostky”. Náš úkol byl zahájit a zakončit tuto velice významnou akci města. Překvapením pro sboristky i pro sbormistra Bc. Petra Nováka, byl ten fakt, že on sám byl mezi nominovanými a následně i mezi oceněnými, díky své dlouholeté práci s mládeží v oblasti hudby a sborového zpěvu. Našemu sbormistrovi gratulujeme a zároveň děkujeme za to,že s námi to tolik let vydržel a přejeme mu pevné nervy v dalších letech.

Poděkování starostky města Česká LípaPoděkování starostky města Česká LípaPoděkování starostky města Česká LípaPoděkování starostky města Česká Lípa

Přesné znění zde:
Jméno páté osobnosti, které předávám letošní Poděkování starostky, bude spojeno s nadšením a investicí vlastního talentu do práce s dětmi a mládeží, aby všichni společně nadšeně reprezentovali město Česká Lípa nyní už i ve světě. To jméno se do povědomí Českolipanů dostalo před 23 lety, kdy mladí s ještě čerstvým maturitním vysvědčením se tehdy neváhal postavit před skupinku mladých lidí – všechny spojovala hudba a brzy i touha po potlesku nadšeného publika doma i v zahraničí.

Vážené dámy a pánové, tímto končí má nápověda. Nyní již musím říci jméno, které jsme se do posledního momentu snažili utajit. Za dlouholeté vedení jednoho z největších dětských sborů, který v České Lípě kdy působil, převezme ocenění pan Bc. Petr Novák.

Českolipský dětský sbor založil Petr Novák v roce 1994 ve svých devatenácti letech a od té doby ho velice úspěšně vede. Sborem prošlo několik stovek zpěváčků. Někteří ho navštěvovali od mateřské školky až do dospělosti, protože má několik věkových sekcí.

Pod Petrovou taktovkou získal Českolipský dětský sbor mnoho ocenění na různých festivalech a mezinárodních soutěží. Absolvoval mezinárodní setkání sborů v Belgii či Litvě, navštívil Jihoafrickou republiku a opakovaně v USA. V Americe se dokonce českolipští zpěváci tak zalíbili, že tam letos mohli zažít i to, o čem i ti nejslavnější hudebníci a pěvci celý život pouze sní. Zpívat ve slavné Carnegie Hall, kde při hodnocení získal sbor 96 bodů ze sta možných. Ale nejenom ve světě, ale také doma rozdává krásné zážitky svému publiku. Každým rokem pořádá adventní koncerty a vystupuje na mnoha akcích pořádaných městem Česká Lípa.

Petře děkujeme ti, že v českolipských dětech pěstuješ lásku k hudbě a zpěvu i za vytrvalost s jakou se již více než 20 let Českolipskému dětskému sboru věnuješ. Věřím, že další skvělá ocenění na sbor ještě čekají a přeji Vám hodně úspěchů a slávy, která dopadá i na město.” starostka města Mgr. Romana Žatecká

Tímto bych chtěla poděkovat i paní Marušce Čapkové za nominaci našeho sbormistra. Děkujeme!

Foto: Město Česká Lípa[154]

Aktuality

Koncerty

Momentálně nejsou naplánovány žádné koncerty.